Το πρώτο ενημερωτικό δελτίο για το MESI είναι έτοιμο!

Κάντε κλικ στο εικονίδιο πιο κάτω για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για την περιγραφή του έργου MESI, τους στόχους του, τα αποτελέσματα, το πρώτη συνάντηση των εταίρων και τα επόμενα βήματα του έργου.