Katalog over tilegnelse af færdigheder og kompetencer i iværksætteri

Partnerskabet vil udvikle et katalog, som identificerer styrker og svagheder i de forskellige tilgange til ’etnisk iværksætteri’, som anvendes i de forskellige europæiske lande.

Se samlet rapport (på engelsk): MESI_Needs_Assessment_Report

Samling af gode praksisser og innovative tilgange

Partnerskabet vil udvikle en model til identificering af god praksis blandt EU-landene. Den vil udgøre en vejledning til indarbejdelse af elementer, der vil øge virkningen af de lokale aktiviteter, som gennemføres af voksenundervisere og andre fagfolk, der arbejder med indvandrere. En rapport med anbefalinger til, hvordan de gode praksisser kan integreres i lokale kontekster, vil være klar til oktober 2019.

Onlinekursus

Projektet vil udvikle et onlinekursus om iværksætteri, der designes specifikt til at imødekomme uddannelses- og træningsbehov hos indvandrere ved at udstyre voksenundervisere og andre fagfolk, der arbejder med indvandrere, med de nødvendige værktøjer til at engagere indvandrere i iværksætterinitiativer samt øge deres deltagelse i sådanne aktiviteter.

Læreplanen vil behandle følgende emner:

  1. Introduktion til iværksætteri – Iværksætterholdninger og -færdigheder
  2. Retlige og lovgivningsmæssige rammer
  3. Finansiering og fundraising
  4. Adgang til markeder
  5. Forståelse af den lokale forretningskultur
  6. Projektledelse og strategisk planlægning
  7. Opsøgende aktiviteter – Udvikling af en opsøgende strategi


Onlinekurset er klar til juni 2020.

Værktøjskasse til efteruddannelse

Værktøjskassen forventes at give voksenundervisere og andre fagfolk, der arbejder med indvandrere, den nødvendige viden og værktøjer til at bruge onlinekurset om iværksætteri til indvandrermålgruppen, og den vil hjælpe fagfolkene med at udvikle en opsøgende plan for at engagere indvandrere i uddannelses- og træningsmuligheder.

Værktøjskassen vil være tilgængelig til april 2020.