Undersøgelse af tilegnelse af færdigheder og kompetencer i iværksætteri

Partnerskabet vil gennemføre en undersøgelse, som identificerer styrker og svagheder i de forskellige tilgange til ’etnisk iværksætteri’, som anvendes i de forskellige europæiske lande.

Se samlet rapport (på engelsk): MESI_Needs_Assessment_Report

Samling af gode praksisser og innovative tilgange

Partnerskabet vil udvikle en model til identificering af god praksis blandt EU-landene. Den vil udgøre en vejledning til indarbejdelse af elementer, der vil øge virkningen af de lokale aktiviteter, som gennemføres af voksenundervisere og andre fagfolk, der arbejder med indvandrere. 

Se rapport (på engelsk): MESI_Good Practices and Innovations

Onlinekursus

Projektet vil udvikle et onlinekursus om iværksætteri, der designes specifikt til at imødekomme uddannelses- og træningsbehov hos indvandrere ved at udstyre voksenundervisere og andre fagfolk, der arbejder med indvandrere, med de nødvendige værktøjer til at engagere indvandrere i iværksætterinitiativer samt øge deres deltagelse i sådanne aktiviteter.

Læreplanen vil behandle følgende emner:

  1. Introduktion til iværksætteri – Iværksætterholdninger og -færdigheder
  2. Retlige og lovgivningsmæssige rammer
  3. Finansiering og fundraising
  4. Adgang til markeder
  5. Forståelse af den lokale forretningskultur
  6. Projektledelse og strategisk planlægning
  7. Opsøgende aktiviteter – Udvikling af en opsøgende strategi

Find onlinekurset her: https://start.mesi-project.eu/login

Værktøjskasse til fagpersoner

Værktøjskassen forventes at give voksenundervisere og andre fagfolk, der arbejder med indvandrere, den nødvendige viden og værktøjer til at bruge onlinekurset om iværksætteri til indvandrermålgruppen, og den vil hjælpe fagfolkene med at udvikle en opsøgende plan for at engagere indvandrere i uddannelses- og træningsmuligheder.

Se værktøjskasse (på engelsk): In-service Training Toolkit_MESI