Ο οργανισμός Krinova προωθεί καινοτόμες ιδέες και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Αυτό το κάνει μετατρέποντας τις κοινωνικές προκλήσεις σε έργα καινοτομίας, δημιουργώντας συνεργασίες με εταιρείες, το δημόσιο τομέα και ακαδημαϊκούς κύκλους που έχουν ως στόχο τη μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η Krinova είναι επίσης ένας χώρος συνάντησης μεταξύ ανθρώπων και ιδεών και προσφέρει υποστήριξη της καινοτομίας και της ανάπτυξης επιχειρήσεων – από το στάδιο της ιδέας μέχρι τις καθιερωμένες. Στο πλαίσιο του τομέα των τροφίμων – περιβάλλοντος – υγείας, η Krinova δημιουργεί εταιρικές σχέσεις και έργα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Για περισσότερο από δέκα χρόνια, η Krinova είναι πρωτοπόρος σε διάφορες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τρόφιμα και είναι το πρώτο και μεγαλύτερο επιστημονικό πάρκο της Σουηδίας που επικεντρώνεται σε τρόφιμα. Η Krinova ανήκει στο Δήμο Kristianstad και στο Πανεπιστήμιο Kristianstad και είναι ένα από τα 65 μέλη της  ένωσης «Incubators & Science Parks».

Ιταλική υπηρεσία κατάρτισης που αποτελείται από γυμνάσια, ένα πανεπιστήμιο, το Εμπορικό Επιμελητήριο, δήμους, ιδρύματα, ιδιωτικές εταιρείες, πολιτιστικούς και ιατρικούς συλλόγους. Δημιουργήθηκε το 1999 για να προωθήσει την ανάπτυξη ανθρώπινων και επαγγελματικών πηγών, τη δημιουργία και τη διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και επανεκπαίδευσης για τους εργαζόμενους και τους νέους που αναζητούν εργασία, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Κύριος στόχος: να προετοιμάσει τα άτομα αυτά με τα νέα επαγγελματικά προσόντα που ζητά ο χώρος εργασίας, μέσω πρωτοποριακών διαδικασιών κατάρτισης κορυφαίας ποιότητας.

Η διοίκηση της πόλης του Μαγδεμβούργου είναι η διοίκηση της πρωτεύουσας του ομοσπονδιακού κράτους Σαξονία-Άνχαλτ. Το Μαγδεμβούργο είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Σαξονία-Άνχαλτ και έχει περίπου 230.000 κατοίκους. Σε αυτή την πόλη των 1200 ετών που βρίσκεται στην καρδιά της Γερμανίας και το κέντρο της Ευρώπης έχουν δοθεί πολλά ονόματα που δείχνουν το πλούσιο και πολύχρωμο παρελθόν του Μαγδεμβούργου: Καθεδρικός ναός, Χανσεατική Πόλη, Πόλη Φρούριο, Πόλη του κινήματος Νέων Κτιρίων, Luther City , Μαγνητική πόλη, πόλη του Έλβα, πόλη των πάρκων και κήπων, πόλη του Otto von Guericke, αθλητική πόλη, πόλη επιστήμης και “Μαγδεμβούργο – πόλη του Όθωνα”.

Ο οργανισμός SYNTHESIS Center for Research and Education είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός  που στοχεύει στην ανάπτυξη και υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κύπρο. Υλοποιεί έργα θετικής κοινωνικής αλλαγής (στους τομείς της απασχόλησης, της ένταξης των μεταναστών, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ένταξης) και λειτουργεί το “Hub Nicosia”, ένα χώρο συνεργασίας για μια κοινότητα οργανισμών που έχουν κοινωνικό σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SYNTHESIS, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.synthesis-center.com

Το VIFIN είναι ένα κέντρο έρευνας στο Δήμο Vejle, στη Δανία. Το VIFIN προσπαθεί να δημιουργήσει, να διαδώσει και να ενσωματώσει καλές πρακτικές για την ένταξη και την κοινωνική ανάπτυξη σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. To VIFIN αναπτύσσει και υλοποιεί έργα με στόχο την ενσωμάτωση των εθνικών μειονοτήτων, την έξυπνη μάθηση και την παιδαγωγική καινοτομία με ψηφιακά εργαλεία. Επίσης, εργάζεται για τη δημιουργία και τη βιωσιμότητα μιας έξυπνη πόλης. Το VIFIN προσφέρει επαγγελματικές και καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα σε άτομα, οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους και περιφέρειες που εργάζονται για την κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη. Ο οργανισμός αυτός έχει αναπτύξει μεταξύ άλλων, μια σειρά υλικών για πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες σε ιδρύματα και τμήματα του δήμου Vejle. Αυτά περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση κεφαλαίων, την ανάπτυξη και τη διαχείριση σχεδίων, τις αξιολογήσεις και τις έρευνες, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, τις ψηφιακές λύσεις, τις διαβουλεύσεις σχετικά με την ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης, κυρίως για δασκάλους και παιδαγωγούς.

To Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Κύπρο, με περισσότερους από 11.500 φοιτητές από περισσότερες από 70 χώρες. Βρίσκεται στη Λευκωσία, και έχει παρουσία σε άλλες 18 πόλεις παγκοσμίως.  Το πανεπιστήμιο επιδιώκει την αριστεία στη διδασκαλία και τη μάθηση, την καινοτομία, την έρευνα, την τεχνολογία σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πολλά από τα προγράμματα και τα τμήματα σπουδών ήταν τα πρώτα του είδους τους στην Κύπρο. Με την πάροδο του χρόνου, πολλά προγράμματα όπως η Ιατρική, οι Διεθνείς Σχέσεις, η Λογιστική, η Νομική και η Αρχιτεκτονική, έχουν εξελιχθεί στα πιο γνωστά στην Κύπρο και στην περιοχή. Σήμερα, τα νέα προγράμματα σπουδών επικεντρώνονται στην έρευνα, καθιστώντας τους παγκόσμιους ηγέτες σε ορισμένους τομείς, όπως στην πολύ επιτυχημένη πρωτοβουλία Digital Currency/Blockchain Technology.