Πρωτόκολλο για την απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την επιχειρηματικότητα

Η ομάδα του έργου θα αναπτύξει ένα πρωτόκολλο για τον εντοπισμό των ισχυρών και των αδύναμων σημείων των διαφορετικών προσεγγίσεων στην επιχειρηματικότητα των μεταναστών, οι οποίες εφαρμόζονται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Δείτε αναφορά (στα Αγγλικά): MESI_Needs_Assessment_Report

Συλλογή καλών πρακτικών και καινοτομιών

Η ομάδα του έργου θα αναπτύξει ένα πλαίσιο για τον εντοπισμό καλών πρακτικών μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν οδηγός για την ενσωμάτωση στοιχείων που θα ενισχύσουν τον αντίκτυπο των τοπικών δραστηριοτήτων που υλοποιούν εκπαιδευτές ενηλίκων και οι επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες.

Η έκθεση με τις καλές πρακτικές θα είναι έτοιμη μέχρι Οκτώβριο του 2019.

Ηλεκτρονικό μάθημα

Θα αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό μάθημα για την επιχειρηματικότητα, το οποίο θα είναι σχεδιασμένο ειδικά για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των μεταναστών με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε αυτές τις ομάδες.  

Το μάθημα θα αποτελείται από τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:

1.Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα – Επιχειρηματικές δεξιότητες

  1. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο
  2. Χρηματοδότηση και εύρεση χρημάτων
  3. Πρόσβαση στις αγορές
  4. Κατανόηση της τοπικής επιχειρηματικής κουλτούρας
  5. Διαχείριση έργου και στρατηγικός σχεδιασμός
  6. Δραστηριότητες ενημέρωσης – Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διάδοση των δραστηριοτήτων

Το ηλεκτρονικό μάθημα θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 2020.

Πακέτο εργαλείων κατάρτισης

Το εργαλείο αυτό αναμένεται να παρέχει στους εκπαιδευτές ενηλίκων, και στους επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστες τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για τη χρήση του υλικού που αναπτύχθηκε για την επιχειρηματικότητα ν και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ένα σχέδιο ενημέρωσης για την πρόσληψη μεταναστών και την συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το πακέτο εργαλείων κατάρτισης θα είναι διαθέσιμο τον Απρίλιο του 2020.