Το έργο θα αναπτύξει υλικό για ένα ηλεκτρονικό μάθημα ειδικά σχεδιασμένο για να αναπτύξει τις επιχειρηματικές ικανότητες των μεταναστών, εξοπλίζοντας αρχικά τους επαγγελματίες που εργάζονται μετανάστες με τα εργαλεία που απαιτούνται για να υποστηρίξουν και να ενδυναμώσουν τις επιχειρηματικές ικανότητες των μεταναστών. Το υλικό θα ενισχύσει την ικανότητα των επαγγελματιών να σχεδιάζουν δράσεις που θα ενισχύσουν την προβολή των δραστηριοτήτων των μεταναστών και συνεπώς να αυξήσουν τη συμμετοχή των μεταναστών στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας διαμονής τους.